دستگاه های ورودی و خروجی
 • صفحه کلید کابلی PS2 ای فورتک مدل KD-300
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KD-300 PS2
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی USB ای فورتک مدل KD-300
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KD-300 USB
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی USB ای فورتک مدل KM-720
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KM-720 USB
  نا موجود
 • صفحه کلید مالتی مدیا و کابلی ای فورتک مدل KL-7MUU
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KL-7MUU
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی PS2 ای فورتک مدل KM-720
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KM-720 PS2
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی PS2 ای فورتک مدل KB-8A
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KB-8A PS2
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی PS2 ای فورتک مدل KB-720
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KB-720 PS2
  نا موجود
 • صفحه کلید مالتی مدیا و کابلی USB جنیوس مدل KB-M200
  جنیوس
  صفحه کلید کابلی KB-M200
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی USB ای فورتک مدل KR-85
  ای فورتک
  صفحه کلید کابلی KR-85 USB
  نا موجود
 • صفحه کلید کابلی USB جنیوس مدل SlimStar 130
  جنیوس
  صفحه کلید کابلی SlimStar 130
  نا موجود
باتری-شارژر و متعلقات
 • پاوربانک مدل P20000D با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P20000D با ظرفیت 20000mAh
  ۲۷۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل S10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک S10000 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل D8000L با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک D8000L با ظرفیت 8000mAh
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P10000 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل A10050 با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک A10050 با ظرفیت 10050mAh
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P12500D با ظرفیت 12500 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P12500D با ظرفیت 12500mAh
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P16750 با ظرفیت 16750 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P16750 با ظرفیت 16750mAh
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P5000 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P5000 با ظرفیت 5000mAh
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل PT100 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک PT100 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P10050V با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P10050V با ظرفیت 10050mAh
  نا موجود
کابل و مبدل
 • کابل HDMI ورژن 4-1 با طول 20 متر وی نت
  وی نت
  کابل HDMI ورژن 1.4 با طول 20 متر
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI 4K-3D ورژن 2.0 با طول 0.7 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI ورژن 2.0 با طول 0.7 متر
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI 4K-3D ورژن 2.0 با طول 3 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI ورژن 2.0 با طول 3 متر
  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI 4K-3D ورژن 2.0 با طول 5 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI ورژن 2.0 با طول 5 متر
  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI 4K-3D ورژن 4-1 با طول 20 متر کی نت
  کی نت
  کابل HDMI ورژن 1.4 با طول 20 متر
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI 4K-3D ورژن 2.0 با طول 15 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI ورژن 2.0 با طول 15 متر
  ۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI فلت 4K-3D ورژن 2.0 با طول 5 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI فلت ورژن 2.0 با طول 5 متر
  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI فلت 4K-3D ورژن 2.0 با طول 3 متر کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  کابل HDMI فلت ورژن 2.0 با طول 3 متر
  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • کابل HDMI ورژن 4-1 با طول 5 متر وی نت
  وی نت
  کابل HDMI ورژن 1.4 با طول 5 متر
  ۳۹,۵۰۰ تومان
 • کابل HDMI ورژن 4-1 با طول 30 متر وی نت
  وی نت
  کابل HDMI ورژن 1.4 با طول 30 متر
  نا موجود