پاور بانک
 • پاوربانک مدل P10050C با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P10050C با ظرفیت 10050mAh
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل PT100 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک PT100 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P5000 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P5000 با ظرفیت 5000mAh
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P10000 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P12500D با ظرفیت 12500 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P12500D با ظرفیت 12500mAh
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل P10050V با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک P10050V با ظرفیت 10050mAh
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل S10000 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک S10000 با ظرفیت 10000mAh
  ۱۸۱,۰۰۰ تومان
 • پاوربانک مدل A10050QC با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک A10050QC با ظرفیت 10050mAh
  نا موجود
 • پاوربانک مدل D16750 با ظرفیت 16750 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک D16750 با ظرفیت 16750mAh
  نا موجود
 • پاوربانک مدل D8000L با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت ای دیتا
  ای ديتا
  پاور بانک D8000L با ظرفیت 8000mAh
  نا موجود