هارد دیسک اینترنال
 • هارد دیسک اینترنال Purple 2TB وسترن دیجیتال مدل WD20PURZ
  وسترن دیجیتال
  هارد Purple 2TB مدل WD20PURZ
  ۸۶۴,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اینترنال BLUE 1TB وسترن دیجیتال مدل WD10EZEX
  وسترن دیجیتال
  هارد BLUE 1TB مدل WD10EZEX
  ۴۸۳,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اینترنال Purple 4TB وسترن دیجیتال مدل WD40PURZ
  وسترن دیجیتال
  هارد Purple 4TB مدل WD40PURZ
  ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اینترنال Purple 1TB وسترن دیجیتال مدل WD10PURZ
  وسترن دیجیتال
  هارد Purple 1TB مدل WD10PURZ
  ۵۸۹,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اینترنال Purple 8TB وسترن دیجیتال مدل WD81PURZ
  وسترن دیجیتال
  هارد Purple 8TB مدل WD81PURZ
  نا موجود
 • هارد دیسک اینترنال BLUE 3TB وسترن دیجیتال مدل WD30EZRZ
  وسترن دیجیتال
  هارد BLUE 3TB مدل WD30EZRZ
  نا موجود
 • هارد دیسک اینترنال Purple 12TB وسترن دیجیتال مدل WD121PURZ
  وسترن دیجیتال
  هارد Purple 12TB مدل WD121PURZ
  نا موجود
 • هارد دیسک اینترنال BLUE 5TB وسترن دیجیتال مدل WD50EZRZ
  وسترن دیجیتال
  هارد BLUE 5TB مدل WD50EZRZ
  نا موجود
 • هارد دیسک اینترنال Red 1TB وسترن دیجیتال مدل WD10EFRX
  وسترن دیجیتال
  هارد Red 1TB مدل WD10EFRX
  نا موجود
 • هارد دیسک اینترنال Red 3TB وسترن دیجیتال مدل WD30EFRX
  وسترن دیجیتال
  هارد Red 3TB مدل WD30EFRX
  نا موجود
هارد دیسک اکسترنال
 • هارد دیسک اکسترنال 4 ترابايت ای ديتا مدل HD830
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 4 ترابايت HD830
  ۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 2 ترابايت ای ديتا مدل HD680
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 2 ترابايت HD680
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 1 ترابايت ای ديتا مدل HD680
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 1 ترابايت HD680
  ۶۶۸,۵۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 2 ترابايت ای ديتا مدل HD710 Pro
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 2 ترابايت HD710 Pro
  ۱,۰۶۱,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 1 ترابايت ای ديتا مدل HV620S
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 1 ترابايت HV620S
  ۵۹۲,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 4 ترابايت ای ديتا مدل HD710 Pro
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 4 ترابايت HD710 Pro
  ۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 1 ترابايت ای ديتا مدل HD770G
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 1 ترابايت HD770G
  ۸۲۸,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 1 ترابايت ای ديتا مدل HD725
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 1 ترابايت HD725
  ۷۵۲,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 2 ترابايت ای ديتا مدل HD650
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 2 ترابايت HD650
  ۹۹۴,۰۰۰ تومان
 • هارد دیسک اکسترنال 2 ترابايت ای ديتا مدل HD770G
  ای ديتا
  هارد اکسترنال 2 ترابايت HD770G
  ۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان
اس اس دی اینترنال
 • اس اس دی اینترنال 256GB ای دیتا مدل XPG SX6000 Pro
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت XPG SX6000 Pro
  ۷۰۹,۰۰۰ تومان
 • اس اس دی اینترنال 120GB ای دیتا مدل SU650
  ای ديتا
  اس اس دی 120 گیگابایت SU650
  ۳۴۴,۰۰۰ تومان
 • اس اس دی اینترنال 240GB ای دیتا مدل SU650
  ای ديتا
  اس اس دی 240 گیگابایت SU650
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • اس اس دی اینترنال 2TB ای دیتا مدل SU900
  ای ديتا
  اس اس دی 2 ترابایت SU900
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 512GB ای دیتا مدل XPG GAMMIX S11 Pro
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت XPG GAMMIX S11 Pro
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 256GB ای دیتا مدل SU800
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت SU800
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 1TB ای دیتا مدل XPG SX6000
  ای ديتا
  اس اس دی 1 ترابایت SX6000
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 512GB ای دیتا مدل XPG GAMMIX S5
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت XPG GAMMIX S5
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 256GB ای دیتا مدل XPG GAMMIX S11 Pro
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت XPG GAMMIX S11 Pro
  نا موجود
 • اس اس دی اینترنال 480GB ای دیتا مدل SU650 M.2
  ای ديتا
  اس اس دی 480 گیگابایت SU650 M.2
  نا موجود
اس اس دی اکسترنال
 • اس اس دی اکسترنال 512GB ای دیتا مدل SD700
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت SD700
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 1TB ای دیتا مدل SD700
  ای ديتا
  اس اس دی 1 ترابایت SD700
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 512GB ای دیتا مدل SC660H
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت SC660H
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 512GB ای دیتا مدل SD600
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت SD600
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 256GB ای دیتا مدل XPG SD700X
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت SD700X
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 256GB ای دیتا مدل SD700
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت SD700
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 256GB ای دیتا مدل SD600
  ای ديتا
  اس اس دی 256 گیگابایت SD600
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 512GB ای دیتا مدل XPG SD700X
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت SD700X
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 1TB ای دیتا مدل XPG SD700X
  ای ديتا
  اس اس دی 1 ترابایت SD700X
  نا موجود
 • اس اس دی اکسترنال 512GB ای دیتا مدل SV620H
  ای ديتا
  اس اس دی 512 گیگابایت SV620H
  نا موجود
فلش مموری
 • فلش مموری 16 گیگابایتی مدل GOLDEN GEM ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 16 گیگ مدل GOLDEN GEM
  به زودی
 • فلش مموری 16 گیگابایتی مدل X-928 ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 16 گیگ مدل X-928
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی مدل GOLD ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل GOLD
  به زودی
 • فلش مموری 16 گیگابایتی مدل GOLD ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 16 گیگ مدل GOLD
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی مدل GOLDEN GEM ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل GOLDEN GEM
  به زودی
 • فلش مموری 16 گیگابایتی OTG مدل SPIN ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 16 گیگ مدل SPIN
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی مدل X-925 ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل X-925
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی مدل SHINY ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل SHINY
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی OTG مدل SPIN ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل SPIN
  به زودی
 • فلش مموری 32 گیگابایتی مدل X-928 ایکس انرژی
  ایکس انرژی
  فلش مموری 32 گیگ مدل X-928
  به زودی