• کیستون موزائیکی تک ماژول - باریک CAT6 UTP لگراند Legrand مدل 61 765
  لگراند
  کیستون موزائیکی یک ماژول CAT6 UTP Fluke
  ۳۱,۹۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 SFTP نگزنس Nexans مدل N420.666
  نگزنس
  کیستون Cat6 SFTP
  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat5E UTP دی لینک مدل NKJ-5E1B21
  دی لینک
  کیستون Cat5E UTP
  ۲۸,۴۲۴ تومان
 • کیستون شبکه Cat6A UTP دی لینک مدل NKJ-C6A1B21
  دی لینک
  کیستون Cat6A UTP
  ۷۱,۱۵۳ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 FTP دی لینک مدل NKJ-C6SMET2B21
  دی لینک
  کیستون Cat6 FTP
  ۶۲,۷۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP 180° کی نت پلاس مدل KP-N1137
  کی نت پلاس
  کیستون CAT6 UTP
  ۶۱,۶۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP نگزنس Nexans مدل N420.660
  نگزنس
  کیستون Cat6 UTP
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • کیستون موزائیکی دو ماژول - پهن CAT6 UTP لگراند Legrand مدل 64 765
  لگراند
  کیستون موزائیکی 2 ماژول CAT6 UTP Fluke
  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP دی لینک مدل NKJ-C61B21
  دی لینک
  کیستون Cat6 UTP
  نا موجود
 • کیستون موزائیکی تک ماژول - باریک CAT6 UTP لگراند Legrand
  لگراند
  کیستون موزائیکی یک ماژول CAT6 UTP
  نا موجود
پچ پنل شبکه
 • پچ پنل آنلودد 24 پورت کی نت
  کی نت
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6 UTP و STP
  ۱۷۳,۳۶۰ تومان
 • پچ پنل آنلودد 48 پورت دی-لینک مدل NPP-AL1BLK481
  دی لینک
  پچ پنل آنلودد 48 پورت Cat5e-6 UTP
  ۴۳۷,۸۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP لگراند مدل legrand 33561
  لگراند
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP
  ۸۵۸,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP کی نت
  کی نت
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP
  ۶۰۹,۹۵۰ تومان
 • پچ پنل آنلودد 24 پورت نگزنس مدل N521.661
  نگزنس
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6-6AUTP، STP
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP دی-لینک مدل NPP-C61BLK241
  دی لینک
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP
  نا موجود
 • پچ پنل لودد 24 پورت شیلددار Cat6 STP دی-لینک مدل NPP-C62BLK241
  دی لینک
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 STP
  نا موجود
 • پچ پنل لودد 48 پورت شیلددار Cat6A STP دی-لینک مدل NPP-6A2BLK481
  دی لینک
  پچ پنل لودد 48 پورت Cat6A STP
  نا موجود
 • پچ پنل آنلودد شیلددار 24 پورت ال اس مدل LS-PP-24P-E-LWM
  ال اس
  پچ پنل آنلودد شیلددار24 پورت Cat5e-6-6A
  نا موجود
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat5E UTP کی نت مدل K-N1061
  کی نت
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat5E UTP
  نا موجود
 • داکت زمینی چسب دار شماره 9 شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت زمینی چسب دار شماره 9
  ۶۰,۴۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 2 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 2
  ۸,۰۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 6 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 6
  ۲۷,۶۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 2.5 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 2.5
  ۹,۲۰۰ تومان
 • داکت زمینی چسب دار شماره 7 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت زمینی چسب دار شماره 7
  ۴۷,۲۰۰ تومان
 • داکت زمینی چسب دار شماره 5 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت زمینی چسب دار شماره 5
  ۳۲,۸۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 5 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 5
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 3 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 3
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 9 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 9
  ۳۴,۶۰۰ تومان
 • داکت دیواری ساده شماره 1.5 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 1.5
  ۵,۲۰۰ تومان
فیس پلیت
 • فیس پلیت تخت و تک پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت تخت و تک پوت 86x86
  ۱۷,۴۰۰ تومان
 • فیس پلیت تخت و تک پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI11
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و تک پوت 86x86
  ۱۴,۹۰۰ تومان
 • فیس پلیت تخت و دو پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI21
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و دو پوت 86x86
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • فیس پلیت زاویه دار و دو پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI22
  دی لینک
  فیس پلیت زاویه دار و دو پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت زاویه دار و تک پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت زاویه دار و تک پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت تخت و چهار پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI41
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و چهار پوت 146x86
  نا موجود
 • فیس پلیت تخت و دو پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت تخت و دو پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت زاویه دار و دو پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت زاویه دار و دو پوت 86x86
  نا موجود
سوکت شبکه
 • سوکت CAT5E UTP دی-لینک مدل NPG-5E1TRA501
  دی لینک
  سوکت CAT5E UTP
  ۲۶,۴۰۰ تومان
 • سوکت کی نت CAT5E UTP
  کی نت
  سوکت CAT5E UTP
  ۱,۱۰۰ تومان
 • سوکت کی نت CAT6 STP
  کی نت
  سوکت CAT6 STP
  ۲,۵۰۰ تومان
 • سوکت CAT6 UTP دی-لینک مدل NPG-C61TRA501
  دی لینک
  سوکت CAT6 UTP
  ۳,۸۵۰ تومان
 • سوکت کی نت CAT6 UTP
  کی نت
  سوکت CAT6 UTP
  نا موجود
 • سوکت CAT6 FTP دی-لینک مدل NPG-C61MET502
  دی لینک
  سوکت CAT6 FTP
  نا موجود
 • سوکت شیلددار Cat6A 10G تایکونت مدل TN6APS
  تایکو نت
  سوکت شیلددار Cat6A
  نا موجود
 • سوکت CAT6 UTP مدل KP-N1072 برند کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  سوکت CAT6 UTP
  نا موجود