• رک ایستاده 37 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-37-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 37U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • رک 6 یونیت دیواری عمق 35 سانتی متر الگونت مدل LRE-06-35FS
  الگونت
  رک دیواری 6U اقتصادی عمق 35 عرض 60
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 32 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-32-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 32U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • رک 7 یونیت دیواری عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-07-60FS
  الگونت
  رک دیواری 7U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 14 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-14-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 14U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 18 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-18-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 18U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 32 یونیت عمق 100 سانتی متر الگونت مدل LRA-32-100FWR
  الگونت
  رک ایستاده 32U پیشرفته عمق 100 عرض 60
  ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 16 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-16-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 16U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۹۲۵,۰۰۰ تومان
 • رک 2 یونیت دیواری عمق 40 عرض 40 الگونت مدل LRD-02-40LS
  الگونت
  رک دیواری 2U اقتصادی عمق 40 عرض 40
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 18 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-18-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 18U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
سینی رک
 • سینی کشوئی (متحرک) الگونت مدل LA-MSH D
  الگونت
  سینی متحرک رک
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت 2 یونیت الگونت مدل LA-FSH 2U D35
  الگونت
  سینی ثابت 2 یونیت با عمق 35
  ۴۱,۵۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 60 الگونت مدل LA-FSH D60
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 60
  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت 1 یونیت الگونت مدل LA-FSH 1U D25
  الگونت
  سینی ثابت 1 یونیت با عمق 25
  ۳۳,۵۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 80 الگونت مدل LA-FSH D80
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 80
  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 100 الگونت مدل LA-FSH D100
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 100
  نا موجود
لایت پنل
 • لایت پنل 1 یونیت الگونت مدل LA-LP-1U
  الگونت
  لایت پنل 1 یونیت رک
  ۹۹,۰۰۰ تومان
پاورماژول
 • پاور ماژول 8 پورت بك تو بك بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-PBB 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت بک تو بک فیوزدار
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P2K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی دو کلید
  ۶۸,۵۰۰ تومان
 • پاور ماژول 3 پورت الگونت مدل LA-PP 03P
  الگونت
  پاور ماژول 3 پورت
  ۲۱,۵۰۰ تومان
 • پاور ماژول 6 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 06P
  الگونت
  پاور ماژول 6 پورت آلومینیومی تک کلید
  نا موجود
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی تک کلید
  نا موجود
نگهدارنده کابل
 • نگهدارنده کابل درپوش دار الگونت مدل LA-CM-1UD
  الگونت
  نگهدارنده کابل درپوش دار
  نا موجود