• رک 4 یونیت دیواری عمق 45 عرض 60 سانتی متر الگونت مدل LRD-04-45FS
  الگونت
  رک دیواری 4U اقتصادی عمق 45 عرض 60
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-12-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 12U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
 • رک دیواری12 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-12-60FSD
  الگونت
  رک دیواری 12U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • رک 6 یونیت دیواری عمق 35 سانتی متر الگونت مدل LRE-06-35FS
  الگونت
  رک دیواری 6U اقتصادی عمق 35 عرض 60
  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
 • رک 9 یونیت دیواری عمق 45 سانتی متر الگونت مدل LRE-09-45FS
  الگونت
  رک دیواری 9U اقتصادی عمق 45 عرض 60
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
 • رک 2 یونیت دیواری عمق 40 عرض 40 الگونت مدل LRD-02-40LS
  الگونت
  رک دیواری 2U اقتصادی عمق 40 عرض 40
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 18 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-18-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 18U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 16 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-16-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 16U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 22 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-22-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 22U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  نا موجود
 • رک ایستاده 32 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-32-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 32U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  نا موجود
سینی رک
 • سینی ثابت 2 یونیت الگونت مدل LA-FSH 2U D35
  الگونت
  سینی ثابت 2 یونیت با عمق 35
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 80 الگونت مدل LA-FSH D80
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 80
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 60 الگونت مدل LA-FSH D60
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 60
  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 100 الگونت مدل LA-FSH D100
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 100
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • سینی کشوئی (متحرک) الگونت مدل LA-MSH D
  الگونت
  سینی متحرک رک
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
 • سینی ثابت 1 یونیت الگونت مدل LA-FSH 1U D25
  الگونت
  سینی ثابت 1 یونیت با عمق 25
  ۳۴,۰۰۰ تومان
لایت پنل
 • لایت پنل 1 یونیت الگونت مدل LA-LP-1U
  الگونت
  لایت پنل 1 یونیت رک
  نا موجود
پاورماژول
 • پاور ماژول 3 پورت الگونت مدل LA-PP 03P
  الگونت
  پاور ماژول 3 پورت
  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • پاور ماژول 8 پورت بك تو بك بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-PBB 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت بک تو بک فیوزدار
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی تک کلید
  نا موجود
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P2K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی دو کلید
  نا موجود
 • پاور ماژول 6 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 06P
  الگونت
  پاور ماژول 6 پورت آلومینیومی تک کلید
  نا موجود
نگهدارنده کابل
 • نگهدارنده کابل درپوش دار الگونت مدل LA-CM-1UD
  الگونت
  نگهدارنده کابل درپوش دار
  نا موجود