• رک ایستاده 37 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRA-37-60FWR
  الگونت
  رک ایستاده 37U پیشرفته عمق 60 عرض 60
  ۳,۶۷۹,۵۰۰ تومان
 • رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-42-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 42U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  ۴,۳۶۱,۵۰۰ تومان
 • رک ایستاده 32 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRA-32-60FWR
  الگونت
  رک ایستاده 32U پیشرفته عمق 60 عرض 60
  ۳,۴۷۸,۲۰۰ تومان
 • رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 سانتی متر الگونت مدل LRE-12-60FWS
  الگونت
  رک ایستاده 12U اقتصادی عمق 60 عرض 60
  ۱,۳۲۷,۷۰۰ تومان
 • رک 9 یونیت دیواری عمق 45 سانتی متر الگونت مدل LRE-09-45FS
  الگونت
  رک دیواری 9U اقتصادی عمق 45 عرض 60
  ۶۳۲,۵۰۰ تومان
 • رک 6 یونیت دیواری عمق 45 سانتی متر الگونت مدل LRE-06-45FS
  الگونت
  رک دیواری 6U اقتصادی عمق 45 عرض 60
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
 • رک 7 یونیت دیواری عمق 45 سانتی متر الگونت مدل LRE-07-45FS
  الگونت
  رک دیواری 7U اقتصادی عمق 45 عرض 60
  ۵۳۱,۳۰۰ تومان
 • رک 6 یونیت دیواری عمق 35 سانتی متر الگونت مدل LRE-06-35FS
  الگونت
  رک دیواری 6U اقتصادی عمق 35 عرض 60
  ۴۸۰,۷۰۰ تومان
 • رک ایستاده 37 یونیت عمق 80 سانتی متر الگونت مدل LRA-37-80FWR
  الگونت
  رک ایستاده 37U پیشرفته عمق 80 عرض 60
  ۴,۰۰۴,۰۰۰ تومان
 • رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 سانتی متر الگونت مدل LRA-42-100FWR
  الگونت
  رک ایستاده 42U پیشرفته عمق 100 عرض 60
  ۴,۸۵۷,۶۰۰ تومان
سینی رک
 • سینی ثابت 1 یونیت الگونت مدل LA-FSH 1U D25
  الگونت
  سینی ثابت 1 یونیت با عمق 25
  ۴۸,۴۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 80 الگونت مدل LA-FSH D80
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 80
  ۱۵۱,۸۰۰ تومان
 • سینی ثابت رک عمق 60 الگونت مدل LA-FSH D60
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 60
  نا موجود
 • سینی ثابت 2 یونیت الگونت مدل LA-FSH 2U D35
  الگونت
  سینی ثابت 2 یونیت با عمق 35
  نا موجود
 • سینی کشوئی (متحرک) الگونت مدل LA-MSH D
  الگونت
  سینی متحرک رک
  نا موجود
 • سینی ثابت رک عمق 100 الگونت مدل LA-FSH D100
  الگونت
  سینی ثابت جهت رک عمق 100
  نا موجود
لایت پنل
 • لایت پنل 1 یونیت الگونت مدل LA-LP-1U
  الگونت
  لایت پنل 1 یونیت رک
  ۱۴۱,۹۰۰ تومان
پاورماژول
 • پاور ماژول 8 پورت بك تو بك بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-PBB 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت بک تو بک فیوزدار
  ۲۰۱,۳۰۰ تومان
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی تک کلید
  ۹۲,۰۰۰ تومان
 • پاور ماژول 3 پورت الگونت مدل LA-PP 03P
  الگونت
  پاور ماژول 3 پورت
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پاور ماژول 8 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P2K 08P
  الگونت
  پاور ماژول 8 پورت آلومینیومی دو کلید
  نا موجود
 • پاور ماژول 6 پورت بدنه آلومينيومي الگونت مدل LA-P1K 06P
  الگونت
  پاور ماژول 6 پورت آلومینیومی تک کلید
  نا موجود
نگهدارنده کابل
 • نگهدارنده کابل درپوش دار الگونت مدل LA-CM-1UD
  الگونت
  نگهدارنده کابل درپوش دار
  نا موجود