تجهیزات اکتیو
 • پرینت سرور تک پورت 10/100 و USB تی پی لینک مدل TL-PS110U
  تی پی لینک
  پرینت سرور TL-PS110U
  نا موجود
 • پرینت سرور USB بی سیم 150مگابیت بر ثانیه تی پی لینک مدل TL-WPS510U
  تی پی لینک
  پرینت سرور بی سیم TL-WPS510U
  نا موجود
 • پرینت سرور تک پورت USB تی پی لینک مدل TL-PS310U
  تی پی لینک
  پرینت سرور TL-PS310U
  نا موجود
 • پرینت سرور پارالل تک پورت 10/100 تی پی لینک مدل TL-PS110P
  تی پی لینک
  پرینت سرور TL-PS110P
  نا موجود
 • پرینت سرور USB دی لینک مدل DPR-1020
  دی لینک
  پرینت سرور DPR-1020
  توقف تولید
 • پرینت سرور بی سیم USB دی لینک مدل DPR-1040
  دی لینک
  پرینت سرور بی سیم DPR-1040
  توقف تولید
 • پرینت سرور پارالل و USB دی لینک مدل DPR-1061
  دی لینک
  پرینت سرور DPR-1061
  توقف تولید
 • پرینت سرور پارالل و 10/100 دی لینک مدل +DP-301P
  دی لینک
  پرینت سرور +DP-301P
  توقف تولید
تجهیزات پسیو
 • داکت زمینی ساده شماره 7 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت زمینی ساده شماره 7
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 9 ارتفاع بلند سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ارتفاع بلند ساده شماره 9
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 2.5 پایه کوتاه دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری پایه کوتاه ساده شماره 2.5
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 1 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 1
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 1 دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری چسب دار شماره 1
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 10 پایه بلند دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری پایه بلند ساده شماره 10
  نا موجود
 • داکت زمینی چسب دار شماره 9 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت زمینی چسب دار شماره 9
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 2.5 دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری ساده شماره 2.5
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 2 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری چسب دار شماره 2
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 1.5 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده شماره 1.5
  نا موجود
تجهیزات رک
 • بلنک پنل 3 یونيت الگونت مدل LA-BP-3U
  الگونت
  بلنک پنل 3 یونیت
  ۱۸,۹۷۵ تومان
 • بلنک پنل 2 یونيت الگونت مدل LA-BP-2U
  الگونت
  بلنک پنل 2 یونیت
  ۱۵,۱۸۰ تومان
 • بلنک پنل 1 یونيت الگونت مدل LA-BP-1U
  الگونت
  بلنک پنل 1 یونیت
  ۱۱,۳۸۵ تومان
 • بلنک پنل 4 یونيت الگونت مدل LA-BP-4U
  الگونت
  بلنک پنل 4 یونیت
  ۲۲,۷۷۰ تومان
تجهیزات VOIP
 • تلفن تحت شبکه رومیزی یالینک مدل SIP-T19P E2
  یالینک
  تلفن رومیزی با سیم SIP-T19P E2
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه رومیزی یالینک مدل SIP-T40G
  یالینک
  تلفن رومیزی با سیم SIP-T40G
  ۱,۴۸۷,۴۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه رومیزی یالینک مدل SIP-T21 E2
  یالینک
  تلفن رومیزی با سیم SIP-T21 E2
  ۹۸۶,۰۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه بی سیم DECT یالینک مدل W60P
  یالینک
  گوشی بی سیم DECT W60P
  ۲,۴۵۰,۶۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه بی سیم DECT یالینک مدل W53P
  یالینک
  گوشی بی سیم DECT W53P
  ۲,۳۵۵,۴۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه دی-لینک مدل DPH-120SE
  دی لینک
  تلفن رومیزی با سیم DPH-120SE
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه رومیزی یالینک مدل SIP-T19 E2
  یالینک
  تلفن رومیزی با سیم SIP-T19 E2
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • ماژول توسعه یالینک مدل EXP50
  یالینک
  ماژول توسعه یالینک مدل EXP50
  ۱,۹۷۳,۵۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه دی-لینک مدل DPH-150SE/F5
  دی لینک
  تلفن رومیزی با سیم DPH-150SE/F5
  ۹۰۴,۰۰۰ تومان
 • تلفن تحت شبکه رومیزی یالینک مدل SIP-T41S
  یالینک
  تلفن رومیزی با سیم SIP-T41S
  ۱,۸۵۹,۲۰۰ تومان
ابزار شبکه
 • آچار پانچ (قیچی کروز) وی نت مدل
  وی نت
  آچار پانچ
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • آچار پانچ دی لینک مدل NTP-001
  دی لینک
  آچار پانچ مدل NTP-001
  نا موجود