قطعات کامپیوتر
 • رم کامپیوتر U-DIMM 8GB DDR4 2400 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم کامپیوتر U-DIMM 8GB DDR4 2400 MHz
  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
 • رم کامپیوتر GAMMIX D10 8GB DDR4 2666 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم GAMMIX D10 8GB DDR
  نا موجود
 • رم کامپیوتر Spectrix D41 DUAL 16GB DDR4 3600 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم Spectrix D41 DUAL 16GB DDR4 3600 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر GAMMIX D10 QUAD 32GB DDR4 2400 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم GAMMIX D10 QUAD 32GB DDR4 2400 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر GAMMIX D30 8GB DDR4 3600 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم GAMMIX D30 8GB DDR4 3600 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر GAMMIX D10 QUAD 64GB DDR4 3000 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم GAMMIX D10 QUAD 64GB DDR4 3000 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر GAMMIX D10 DUAL 16GB DDR4 2666 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم GAMMIX D10 DUAL 16GB DDR4 2666 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر U-DIMM 4GB DDR3 1600 MHz کینگ مکس
  کینگ مکس
  رم U-DIMM 4GB DDR3 1600 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر Spectrix D80 8GB DDR4 3600 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم Spectrix D80 8GB DDR4 3600 MHz
  نا موجود
 • رم کامپیوتر Spectrix D60G DUAL 16GB DDR4 3000 MHz ای دیتا
  ای ديتا
  رم Spectrix D60G DUAL 16GB DDR4 3000 MHz
  نا موجود
تجهیزات ذخیره سازی
 • میکرو اس دی 64 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I U3 Class10 R100W60 با آداپتور
  ای ديتا
  میکرو اس دی 64 گيگ UHS-I U3 R100W60 +Adp
  ۱۹۱,۰۰۰ تومان
 • کارت حافظه میکرو اس دی 32 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I Class10 R50W10
  ای ديتا
  میکرو اس دی 32 گيگابايت UHS-I R50W10
  نا موجود
 • کارت حافظه میکرو اس دی 64 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I U3 Class10 R95W90
  ای ديتا
  میکرو اس دی 64 گيگابايت UHS-I U3 R95W90
  نا موجود
 • میکرو اس دی 64 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I U3 Class10 R95W50 با آداپتور
  ای ديتا
  میکرو اس دی 64 گيگ UHS-I U3 R95W50 +Adp
  نا موجود
 • کارت حافظه میکرو اس دی 64 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I Class10 R85W25
  ای ديتا
  میکرو اس دی 64 گيگابايت UHS-I R85W25
  نا موجود
 • میکرو اس دی 256 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I Class10 R100W25 با آداپتور
  ای ديتا
  میکرو اس دی 256 گيگ UHS-I R100W25 +Adp
  نا موجود
 • کارت حافظه میکرو اس دی 16 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I Class10 R85W25
  ای ديتا
  میکرو اس دی 16 گيگابايت UHS-I R85W25
  نا موجود
 • کارت حافظه میکرو اس دی 32 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I U3 Class10 R100W60
  ای ديتا
  میکرو اس دی 32 گيگابايت UHS-I U3 R100W60
  نا موجود
 • میکرو اس دی 16 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-I U3 Class10 R100W60 با آداپتور
  ای ديتا
  میکرو اس دی 16 گيگ UHS-I U3 R100W60 +Adp
  نا موجود
 • کارت حافظه اس دی 64 گيگابايت اي ديتا مدل UHS-II U3 Class10 R290W260
  ای ديتا
  اس دی 64 گيگابايت UHS-II U3 R290W260
  نا موجود